Ypsilon.jpg

Ypsilon bro - Drammen
Pettersen leverte elektroinstallasjonsarbeidene for belysning av Ypsilon.

Broen Har status som et av byens nye by-symboler og forbinder Bragernes- og Strømsøsiden fra Byparken til Kunnskapsparken på Grønland i Drammen.

Andre by-symboler Pettersen leverer til er Drammens Teater og Drammens Børs.

 
menystrek.gif